Bezetting Werkstations
Economie, Bedrijfskunde
 en Ruimtelijke Wetenschappen
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Godgeleerdheid en Godsdienstwet.
Letteren en Rechtsgeleerdheid
Medische Wetenschappen
Universiteitsbibliotheek
Wiskunde en Natuurwetenschappen ...
Wijsbegeerte